Art in paradise เป็น พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ

Art in paradise เป็น พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดียวในไทยที่เมืองพัทยา ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสงานศิลปะ ได้อย่างใกล้ชิด ถ่ายภาพกับภาพเขียนได้อิสระแปลกแหวกแนวกับศิลปะภาพวาดแบบ 3D เวลาถ่ายรูปออกมาเหมือนกับ ภาพเสมือนจริง ทะลุออกมา ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีไอเดียเอาตัวเองไปอยู่ในภาพยังไง ซึ่งในแต่ภาพก็จะมีตัวอย่างการโพสต์ท่าติดไว้ ด้านข้างงานศิลปะแต่ละชิ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักท่องเที่ยวดูว่าจะโพสต์ท่าแบบใด หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพัทยา โดยพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติ มีนายชิน แจยอล ชาวเกาหลี เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แห่งใหม่ของพัทยาและประเทศไทย โดยเปิดให้ผู้มีใจรักศิลปะ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียนได้เข้ามาชมความงามและร่วมถ่าย ภาพศิลปะสามมิติที่เสมือนจริงและแปลกใหม่ ทำให้ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ หรือหลอมรวมเข้ากับภาพเขียนจนเป็น อันหนึ่งอันเดียวกับผลงานศิลปะเหล่านี้ แนวคิดในการสร้าง Art in paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ นายชิน แจยอล กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมักจะประสบปัญหา ว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้ชมทั่วๆ ไปเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ การชมงาน ศิลปะจึงเป็นเรื่องของผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวงการศิลปะเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถชื่นชมศิลปะอย่างเพลิดเพลินใจได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งความสนุกสนาน ผลงานศิลปะที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากจะทำ ให้ทุกๆ คนสามารถเข้าใจงานศิลปะอย่างง่ายดายแล้ว […]

Also tagged